3 ឆ្នាំតាមរក ឱសថពេទ្យ នៅតែចាញ់១ដង ពេលជួបឱសថបុរាណ

0
198

3 ឆ្នាំតាមរក ឱសថពេទ្យ
នៅតែចាញ់ ១ ដង ជួប #ឱសថបុរាណ
————————————-
❌បងប្អួនឈប់ចាយលុយ #ព្យាបាលក្រពះ ខុសវិធីសាស្រ្តទៀត
យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញ់វិធីសាស្ត្រ #ព្យាបាលក្រពះ មិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយគ្រាន់តែចំណាយពេល #២សប្តាហ៏ប្រើប្រាស់ថ្នាំ#ជំងឺក្រពះ យ៉ាងណាក៏អាច #ជាដាច់ដែរ
មានមនុស្សច្រើនអ្នកត្រូវការខ្ញុំជួយណាស់ ហេតុនេះអ្នកអាចផ្ទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅអ្នក
💟ខ្ញុំមិនត្រូវការមាសប្រាក់បុណ្យសក្តិក៏ដូចជាគោលបំណងរកចំណូលអ្វីទេ។ រស់នៅ២០ឆ្នាំជួយមនុស្ស #ព្យាបាលក្រពះ ឥឡូវឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃអាយុជីវិតហើយហេតុនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកវិធីសាស្រ្តព្យាបាលក្រពះដូចជាការកសាងបុណ្យទុកជូនកូនចៅជំនាន់ក្រោយ។
វិធីសាស្ត្រ #ព្យាបាលក្រពះ នេះបានបន្តជាង៣ជំនាន់ហើយផ្សំចេញអំពីឱសថធម្មជាតិដែលផ្ទុកដោយសារធាតុល្អសម្រាប់ក្រពះ។
ឱសថនេះប្រើសម្រាប់មនុស្ស :
✅រលាកក្រពះ ពោះវៀន
✅បាក់តេរី-hp
✅ភើ ក្រហាយក្រពះ ទល់ពោះ
✅ចាល់ក្រពះ បំពង់អាហារ
💓រាប់ពាន់អ្នកគ្រប់ប្រទេសបានតាមរកខ្ញុំហើយ #លាចាកជំងឺដ៏សាហៅនេះ
❗ធូរស្រាលភ្លាមនៅពេលប្រើ #១សប្ដាហ៏ដំបូង
❗អ្នកមានជីវភាពអន់ក៏អាចប្រើបាន
❗ប្រសិទ្ធិភាពធម្មជាតិសុវត្ថិភាពខ្លាំង
❗ជំងឺក្រពះយូរឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ជាដាច់ដែរ
❗ទៅហើយមិនវិលមកវិញ
♨គ្រាន់់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងស្ថានភាពជំងឺយើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅអ្នក
រាល់បញ្ហាចម្ងល់ត្រូវបានដោះស្រាយក្នុង 24 ម៉ោង៕